Aktualności

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

09/01/2017

Urząd Miasta Chorzów włączył się w 2016 roku oficjalnie w organizację  Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Naszym wkładem do projektu była konferencja, która odbyłą się 18 listopada 2016 r. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, skierowana do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Konferencja nosiła tytuł: „Środki nowej perspektywy finansowej UE na projekty innowacyjne”. Właściciele firm mieli okazję zapoznać się z najnowszymi informacjami na temat mechanizmów wsparcia finansowego projektów innowacyjnych. Udział w konferencji ekspertów z ramienia instytucji unijnych i krajowych umożliwił zapoznania się z najnowszymi regulacjami w tym obszarze, m. in.: priorytety gospodarcze Komisji Europejskiej, preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE, czy instrumenty wsparcia przemysłu w ramach programu Horyzontu 2020.

Organizatorzy: Urząd Miasta Chorzów,   Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,   Regionalna Izba Gospodarcza     w Katowicach                                                               

Partnerzy: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej i Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych – Uniwersytet Śląski